” गळाठीचा झिंगा “

बुधवार आणि आयितवार(रविवार) असला की आजी “तुज्या रातीच्या जेवनाची सोय तूच कर” असा स्वालंबनचा धडा गिरवण्यास सांगत असे आणि मी हाताला काय मासोळी लागते का ह्या इरयाद्याने शाळा सुटली की गळ घेऊन व्हाताळीवर बामनाच्या घाटावर तासनतास बसून मासेमारी करत असे ! गळाने मासे मारण्यासाठी जी साधने  लागतात त्यात एक मेसाची काठी, जिला सटका असेही म्हणतात, […]

“वलगनीचा शिवडा”

वलगन’ हा शब्द कोठून कसा अस्तित्वात आला आणि त्याचा नक्की अर्थ काय हे मला अद्यापही माहित नाही. किंबहुना मी त्या भानगडीत पडत देखिल नाही. परंतु दरवर्षी न चुकता माझ्या गावच्या गांधारी नदीला जी रायगड किल्ल्याजवळ उगम पावते आणि पुढे सुप्रसिद्ध सावित्री नदीला भेटते ( भेटणे म्हणजे गळाभेट अर्थानेच मिळते ऐवजी भेटते लिहिले आहे). पुर आला […]