पिंपळ

फांद्यांची अडचण होते म्हणून

मारझोड करुन कुणीतरी

त्याच्या फांद्याच तोडल्या

त्या विशाल वृक्षाची

छाया हरवली,

पक्ष्यापांथस्थांची

सावलीच गेली

सगळेच गेले सोडून त्याला

तो पुरता खचला

जुनी पाने गळता गळता

नवे कोंब उमलू लागले

अल्लड गुलाबी रंग

पानोपानी खुलू लागले

बघता बघता तो

पुन्हा तरारला

घनदाट फांद्या घेऊन

पुन्हा सजला

पक्ष्यापांथस्थांची

पुन्हा सुरु झाली वर्दळ

मलाही कधी

होता येईल का

पिंपळ !!

..विनय खातू (२२.०२.१९)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s