आणि दुःख confuse होतं….

त्रासाने भरलेल्या खोक्यावर

मीआनंदअसं लिहितो

….आणि दुःख confuse होतं

येणाऱ्या प्रत्येक संकटाला

एक छानशी smile देतो

….आणि दुःख confuse होतं

खरं सांगायचं तर खूप वेळा

मी कोलमडून जातो

सगळं संपलं असं वाटून

अगदी गर्भगळीत होतो

कुठूनतरी देव येऊन

माझ्या हातात त्याचा हात देतो

….आणि दुःख confuse होतं

संकटाच काय? ती येणारच

आल्यावर थोडं फार छळणारच

आपण स्थिर राहायचं काही काळ

संकटाचं पाणी पाणी होणारच

आलेलं संकट हसता हसता

नकळत नाहीसं होतं

….आणि दुःख confuse होतं

किती दिवसाचं हे आयुष्य

आज ना उद्या संपणारच

अमुक आहेतमुक नाही

आपलं चालू राहणारच

फाटक्या गोधडीत पाय आखडून

मी सुखाने झोपी जातो

….आणि दुःख confuse होतं

म्हटलं तर जीवन सुंदर

म्हटलं तर वाईट आहे

मग त्याला सुंदर म्हणण्यात

सांगा काय वाईट आहे?

जीवनाकडे बघण्याचा

मी चष्मा विकत घेतो

….आणि दुःख confuse होतं !!

©️विनयकुमार खातू

2 thoughts on “आणि दुःख confuse होतं….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s